BAR: Seminar o socijalnom preduzetništvu

15/12/2016

Dana 14.12.2016.g u Baru odražan je seminar na temu Socijalno preduzetništvo. Seminaru je prisustvovalo 14 zaposlenih iz PJ Bar, biroa rada Ulcinj i Budva.

-U prvom dijelu seminara učesnicima je prezentovan koncept socijalnog preduzetništva: pojam socijalnog preduzetništa, karakteristike i osobine, razlike u odnosu na druga preduzeća, način osnivanja i organizovanja, kao i svrha njihovog osnivanja – kaže šef Biroa rada Bar Željko Rolović.

U drugom dijelu seminara učesnici su, kroz rad u manjim gupama, imali zadatak da osmisle po jedno preduzeće koje se bavi socijalnim preduzetništvom i predstave ostalima: ideju, način osnivanja i funkcionisanja preduzeća i na koju se od socijalnih kategorija odnosi. Svaka grupa je predstavila svoje preduzeće a ostali su kroz pitanja i sugestije učestovali u diskusiji.