Biće uključeno 550 nezaposlenih

20/05/2021

Pobjeda, 21. maj 2021. godine

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za realizaciju programa sa potrebnom dokumentacijom, je 31. maj u 15 sati saopštili su iz ZZZCG

PODGORICA-Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je Javni konkurs za realizaciju Programa “Podsticaji za sezonsko zapošljavanje”, u 2021. godini. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za realizaciju programa sa potrebnom dokumentacijom je 31. maj 2021. godine u 15 časova.

-U program će, na period do tri mjeseca, biti uključeno 550 nezaposlenih lica koja su na evidenciji nezaposlenih, duže od tri mjeseca, i to: nezaposlena lica do 30 godina života i/ili nezaposlene žene. Zavod će pripremiti nezaposlena lica za učešće u programu, a poslodavci koji će realizovati program će iz te grupe pripremljenih lica izvršiti izbor i zaposliti ih na sezonskim poslovima saopštio je pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje u Sektoru za mjere aktivne politike zapošljavanja mr Dragan Marović. Odlukom Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje opredijeljena je 601.000 eura za realizaciju programa.

Programa “Podsticaji za sezonsko zapošljavanje” je jedan od programa aktivne politike zapošljavanja kreiran u skladu sa potrebama tržišta rada.

-Cilj programa je povećanje zaposlenosti nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda, koja imaju potrebne vještine, ali se suočavaju sa poteškoćama u pronalaženju posla zbog drugih ličnih karakteristika rekao je Marović.

Program će se realizovati u saradnji sa poslodavcima iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju u sektoru usluga smještaja i ishrane, na teritoriji Crne Gore.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.