Biće zaposleno najmanje 150 osoba

15/11/2016

Dnevne novine, utorak 15.11.2016. godine

Javni poziv za podnošenje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom otvoren je do 14. decembra. Odlukom Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje odobrena je podjela bespovratnih sredstava, grant šema, u iznosu od milion i po eura. Minimalni iznos granta je 30.000, a maksimalni 60.000 eura. Polovina granta isplaćuje se nakon potpisivanja ugovora. Očekuje se uključivanje najmanje 250 lica sa invaliditetom u neki od programa, od kojih će se najmanje 60 odsto zaposliti.

Ograničenja

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2016. za program Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom planirana su tri miliona eura. Za realizaciju programa iz ove oblasti, od 1. januara do 10. novembra, uplaćeno je 1.775.016 eura.

Saglasno Programu rada Zavoda i finansijskom planu za tekuću godinu, što je sastavni dio i Akcionog plana, predviđena je podjela grant  šema licima sa invaliditetom u iznosu od 1,5 miliona eura.

Na toj poziciji ostalo je oko 1,2 miliona. U petak je Ministarstvo finansija odobrilo zahtjev Zavoda za preusmjeravanje još 300.000 eura sa druge pozicije, tako da je na raspolaganju 1,5 miliona.

Tri od pet članova Savjeta Fonda dalo je saglasnost za podjelu granta u ovom iznosu, dok su dva člana tražila dva miliona.

Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora, kojom je predsjedavala Ranka Pavićević, ocijenjeno je da nema prepreka za objavljivanje javnog poziva. Zavod je poziv objavio 13. novembra u Pobjedi i na sajtu Zavoda. Poziv za podnošenje predloga projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom može se preuzeti sa sajta Zavoda za zapošljavanje.

Politizacija

Sljedeći grant, kako procjenjuje direktorica Zavoda Vukica Jelić, biće naredne godine do kraja februara. Zavod je za 2017. za lica sa invaliditetom tražio šest miliona eura, koliko će biti odobreno još nije poznato.

Upravni odbor ponovo je ukazao da profesionalna rehabilitacija nije dobro sistemski uređena.

– Zavod je institucija koja je najviše uradila u ovoj oblasti. Bez obzira na sav trud i želju da pomognemo licima sa invaliditetom, sve aktivnosti moraju biti formalno – pravno utemeljene. Problemi lica sa invaliditetom se politizuju. Iako je pokušavala, ni opozicija nije smogla snage da na drugačiji način osmisli ovaj poziv za grant – kaže direktorica Jelić.

Upravni odbor odobrio je 33.587 eura za finansiranje prilagođavanja radnog mjesta za zapošljavanje devet lica sa invaliditetom. Za tu odluku nije glasala predstavnica Unije poslodavaca Suzana Radulović. Ona je kategorična u zahtjevu da se razdvoji prilagođavanje radnog mjesta za lice sa invaliditetom od opremanja tog radnog mjesta. Za opremanje radnog mjesta, dodaje Radulović, poslodavci mogu koristiti kredit pod povoljnim uslovima.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.