Bivši pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje nezakonito koristio stan u vlasništvu Zavoda

31/05/2021

Predsjednica Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Hadži Vesna Vujošević, podnijela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu i privatnu tužbu Osnovnom sudu u Podgorici protiv Danila Vojinovića, bivšeg pomoćnika direktora, a sadašnjeg savjetnika u Zavodu.

Kao predsjednica Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i odgovorna  građanka, nakon prikupljanja svih relevantih činjenica, podnijela sam krivičnu prijavu i privatnu tužbu protiv bivšeg pomoćnika direktora i zaposlenog u Zavodu, gospodina Danila Vojinovića zbog osnovane sumnje da je prekoračio ovlašćenja i nesavjesno se odnosio prema imovini Zavoda na način što se nezakonito uselio, renovirao i koristio stan u ulici Steva Boljevića, Lamela 13, ulaz broj 5, stan br.38, kao sredstvo u vlasništvu Zavoda. Posebno ističem da je Vojinoviću još 2017. godine izrečena disciplinska mjera zbog teže povrede službene dužnosti iz razloga što je zloupotrijebio položaj, prekoračio ovlašćenja i nesavjesno se odnosio prema imovini Zavoda. Uzimajući sve u obzir, izrečena disciplinska mjera nije postigla svrhu jer se gospodin Vojinović do 19. maja 2021. godine nalazio u predmetnom stanu iako mu je 14. maja 2021. godine od strane službenica koje su činile Komisiju za obilazak nepokretnosti, predočeno da do navedenog  datuma isti oslobodi od lica i stvari – saopštila je Hadži Vesna Vujošević.

Predsjednica UO ZZZCG uvjerava da je očigledno da je, kako je navela, za vrijeme prethodne vlasti i Uprave Zavoda još kada je na njegovom čelu bio bračni par Jelić, gospodin Vojinović protivpravno uživao niz pogodnosti na račun građana i države Crne Gore.

– Svakim danom u Crnoj Gori potvrđujemo da je namirivanje ličnih potreba funkcionera bivše vlasti imalo prednost u odnosu na zakonito, profesionalno i efikasno postupanje inistutucija u kojima su bili zaposleni. Pogubna politika DPS-a i njihovih koalicionih partnera koja ih je postavljala i održavala na pozicijama moći imala je primat u odnosu na zakone Crne Gore  i služila je za sticanje privilegija i zadovoljavanje ličnih potreba odabranih pojedinaca. U ovom konkretnom slučaju gospodin Vojinović nastavio je da protivpravno uživa pogodnosti stana u vlasništvu Zavoda i države Crne Gore i za vrijeme trajanja mandata gospodina Sulja Mustafića koji se prema istom kao imovini Zavoda nije odnosio pažnjom dobrog domaćina čime je  omogućio njegovo dalje nezakonito korišćenje. Posebno zabrinjava to što je gospodin Mustafić kao direktor  bio dužan i mogao da zna na koji način se raspolaže imovinom Zavoda za vrijeme trajanja njegovog mandata kao i izostanak konkretnih mjera i radnji – istakla je predsjednica UO ZZZCG i dodala da se promjenom vlasti, efikasno otkrivaju i sprječavaju sva protivpravna djelovanja koja za cilj imaju urušavanje zakona i institucija  Crne Gore.

– U narednom periodu nastaviću da vodim odgovornu poslovnu politiku Zavoda ukazajući na sve nezakonitosti  koju su Crnu Goru i njene instutucije dovele do ekonomskog i moralnog posrnuća – zaključila je predsjednica Upravnog odbora Zavoda Hadži Vesna Vujošević.