Folić i Vujošević: Raniji direktori Zavoda za zapošljavanje prouzrokovali brojne radne sporove zaposlenih, teške preko 6 miliona € ! (VIDEO)

02/11/2021

Zaposleni u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, od 2008. godine do danas, pokrenuli su preko 3.350 radnih sporova protiv ove institucije, čija ukupna vrijednost iznosi čak više od 6 miliona € !

VD direktor Zavoda za zapošljavanje Goran Folić i predsjednica Upravnog odbora Zavoda Hadži Vesna Vujošević optužili su, u zvaničnom obraćanju javnosti, ranije rukovodeće strukture i starješnine Zavoda, Zorana i Vukicu Jelić, da su nesavjesnim radom i zloupotrebom službenog položaja kršili zakon, kolektivni ugovor i Statut Zavoda.

Kako su saopštili bračni par Jelić je zloupotrebom službenog položaja prouzrokovao enormno veliki broj radnih sporova odnosno trošak na teret budžeta Crne Gore u iznosu od 6.223.536,32 € !

-Nesavjestan rad prethodnih direktora, između ostalog, se ogledao u tome što su formirali brojne komisije bez ikakve potrebe jer su se poslovi koji su bili predmet rada komisija obavljali u okviru redovnog radnog vremena i aktivnosti. Samim tim nije bilo potrebe za dodatnim plaćanjem. Napominjem da je u tom periodu na čelu Zavoda bio Zoran Jelić (današnji Senator DRI). Da apsurd bude veći, brojna utuženja nijesu pokrenuta samo od strane zaposlenih čija su prava bila uskraćena, već su se u svojstvu tužilaca našli i bračni par Zoran i Vukica Jelić koji, takođe, za rad u “napostojećim komisijama” primili naknadu od preko 13.000 € – apostrofirala je predsjednica UO Zavoda za zapošljavanje Hadži Vesna Vujošević.

-Ako ukupni trošak za radne sporove, koji iznosi 6.223.536,32 €, od čega troškovi parničnog i izvršnog postupka iznose 1.868.889,76€ a glavno potraživanje sa kamatom 4.354.609,06€, podijelimo sa prosječnom platom u državi 460 € dobijamo 13.529,426 prosječnih plata a to znači da je svaki zaposleni u zavodu mogao da dobije 43 prosječne plate – saopštio je VD direktor Zavoda, Goran Folić.

On je precizirao da su u periodu od 2008. do 2021. godine, zaposleni u Zavodu za zapošljavanje, prema podacima Odsjeka za pravne poslove, pokrenuli preko 3.350 radnih sporova pred nadležnim sudovima i Agencijom za mirno rješavanje individualnih radnih sporova.

-Pravni osnovi skoro svih ovih sporova su uglavnom iz primjene Kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 01.08.2013. godine, zatim Statuta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i pojedinačnih odluka koje su donijete od strane starješine organa u periodu od 2008. do 2016. godine – saopštio je Folić precizirajući da su zaposleni, pred nadležnim organima, pokretali postupke radi naknade štete zbog neisplaćene jubilarne nagrade, usled smrti člana porodice, zbog bolesti ili liječenja zaposlenog ili člana uže porodice, zbog neisplaćenih troškova prevoza na posao i sa posla za različite vremenske periode, naknadu štete zbog neisplaćene otpremnine, naknadu materijalne i nematerijalne štete, zbog povraćaja sredstava po osnovu obaveznog osiguranja, zbog manje isplaćene zarade za različite periode, zbog manje isplaćenog toplog obroka i regresa – saopštio je on.

Kako je dodao u poslednjih pet godina zaposleni su pokrenuli 450 tužbenih zahtjeva protiv Zavoda po osnovu naknade štete za rad u komisijama i drugim radnim tijelima.

-Predmetna potraživanja se odnose na naknadu štete za rad u komisijama i drugim  radnim tijelima vezanim za projekte “Njega starih lica u Crnoj Gori” i “Mjere aktivne politike zapošljavanja” kao i objavljivanje Javnog poziva za dodjelu grantova za čiju realizaciju se dodjeljuju grantovi – saopštio je VD direktora Zavoda i redom naveo troškove sporova po godinama.

-Ukupni troškovi za sporove nastale u periodu od 2008. – 2010. godine prema podacima kojima raspolažemo iznose 5.027,81€, dok su ukupni troškovi, za sporove koji su pokrenuti 2011. godine, iznosili 203.095,38€. Takođe, ukupni troškovi za postupke koji su pokrenuti u 2012. godini iznosili su 84.419,95€, u 2013. 478.790,47€, u 2014. 1.098.471,91€ i u 2015. godine 648.792,57€. Troškovi za 362 postupka koji su zaposleni pokrenuli 2016. godine iznosili su 1.781.138,31€ neto, a ukupni bruto troškovi koje je Zavod imao po ovom osnovu iznose 2.916.402,65 €, dok troškovi postupka su iznosili 16.192,65€. Dakle, ukupni troškovi za postupke koji su pokrenuti 2016. godine iznosili su 2.932.594,96€ – saopštio je Folić.

-Od 450 postupaka, koji su pokrenuti krajem 2017. godine i kasnije a koji se odnose na naknadu štete za rad u komisijama i drugim radnim tijelima, do danas je okončano 372 postupka na način što je sud usvojio tužbeni zahtjev zaposlenih ili je zaključeno  poravnanje pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, a na osnovu pravosnažnih presuda. Ukupni troškovi za postupke koji su pokrenuti i okončani od 2017. godine do danas iznosili su 772.343,27€ – naveo je Folić.