Folić: Isplaćeno 28.7 miliona eura subvencija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom