Funkcije

Osnovni cilj rada naše institucije je pomoć nezaposlenim licima kako bi se što prije i što spremnije uključili na tržište rada, kao i da pomognemo poslodavcima u pronalaženju radne snage koja će odgovoriti izazovovima u privredi.


Ne očekujemo da ćemo aktivnostima koje sprovodimo riješiti problem nezaposlenosti jer to i nije naš osnovni zadatak. Međutim, vjerujemo da, kao organizovana institucija na tržištu rada, praćenjem i prepoznavanjem društvenih i privrednih kretanja, možemo značajno doprinijeti unapređivanju efikasnosti ovog tržišta u zadovoljavanju aktuelnih i očekivanih potreba za kadrovima i, kroz različite obrazovne aktivnosti, povećavati zapošljivost nezaposlenih lica,  naročito onih koje imaju teškoće u nalaženju posla: mladih bez radnog iskustva, starijih nezaposlenih osoba i osoba sa invaliditetom.


Organizovan uticaj Zavoda na funkcionisanje tržišta rada ostvaruje se u okvirima sljedećih funkcija:


 • istraživanje tržišta radne snage
 • posredovanje u zapošljavanju i radnom angažovanju
 • savjetovanje i informisanje poslodavaca i nezaposlenih lica o mogućnostima zapošljavanja
 • vođenje propisanih evidencija iz oblasti zapošljavanja
 • obezbjeđivanje prava iz osiguranja po osnovu nezaposlenosti
 • organizovanje osposobljavanja i obrazovanja nezaposlenih lica
 • profesionalno usmjeravanje, informisanje i savjetovanje stručnih kadrova i razvoj metoda za profesionalno usmjeravanje
 • priprema analiticke, planske i informativne osnove za predlaganje i utvrđivanje politike zapošljavanja
 • priprema i sprovođenje mjera aktivne politike zapošljavanja
 • prilagođavanje informacionog sistema promjenama na tržištu radne snage i obezbjeđivanje javnog informisanja
 • proučavanje razvoja zanimanja i nomenklature zanimanja

Ove funkcije se upotpunjuju obavljanjem i mnogih drugih poslova i interdisciplinarnih aktivnosti kao što su:


 • analitičko-statistička obrada podataka
 • računovodstveni i finansijski poslovi
 • pravni, kadrovski i opšti poslovi
 • izdavačka djelatnost
 • održavanje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema…