Goran Folić: Zahvaljujući dosjetljivim Jelićima i skandaloznim odlukama sedam zaposlenih u ZZZ traži isplatu gotovo 800 hiljada €, zbog rada u komisijama, od kojih dvoje traži po 180 hiljada €!

10/03/2022

Vršilac dužnosti Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Goran Folić iznio je na konferenciji za medije nove, kako je rekao, brutalne primjere privatizacije državne uprave od strane bračnog para Vukice i Zorana Jelića.

-Krajem 2021.godine, sedam zaposlenih pokrenuli su sudski postupak po osnovu naknade štete za rad u Centralnoj komisiji za praćenje projekata za čiju realizaciju se dodjeljuju grantovi. Nalazom vještaka izvršen je obračun naknade, sa obračunatom zateznom kamatom, u ukupnom iznosu od čak 778.467,45€. Ono što nikako nije moglo ostati neprimijećeno je podatak da je nalazom vještaka za samo jednog zaposlenog, koji je zasnovao radni odnos na samom kraju 2014. godine (dakle za 7 godina rada), obračunata naknada za rad u Centralnoj komisiji, u iznosu od čak 180.156,16€. Sve zahvaljujući dosjetljivim Jelićima i skandaloznim odlukama – saopštio je Folić, podsjećajući da cijela crngorska javnost zna za aferu “Snimak” i kako se bračni par “peo po partijskim merdevinama”.

-Izuzetna matematika “virtuoza zapošljavanja” glasi: “Ako zaposlimo svog čovjeka smanjili smo njima a povećali nama. Hajde da pomognemo čovjeku da se zaposli i imaćemo četiri glasa za DPS. Ulaganje u aktivne mjere zapošljavanja nije trošak već investicija”. Kada tadašnji nastup uporedimo sa sadašnjim prosto se pitamo kako uopšte imamo nezaposlene u Crnoj Gori – kazao je Folić podsjećajući, tom prilikom,  Jelića na još nekoliko činjenica koje, kako je naveo, pokazuju “domaćinski” odnos prema Zavodu koji je, po više osnova, uzrokovao milionsku štetu.

-Odluke o smanjenju najniže cijene rada, zatim brojne komisije i druga radna tijela, formirane Odlukama za vrijeme rukovodstva Vukice i Zorana Jelića iznjedrili su veliki broj sporova! Za poslednjih pet godina pokrenuto je preko 360 predloga za mirno rješavanje radnih sporova radi naknade štete zbog manje isplaćene zarade usled neosnovanog umanjenja najniže cijene rada tj. obračunske vrijednosti koeficijenta za period od 01.01.2009. do 01.08.2013. Odluke o umanjenju najniže cijene rada su donešene za vrijeme rukovodstva Zorana Jelića, a da apsurd bude veći i lično se našao u svojstvu tužioca po ovom osnovu i naplatio od institucije kojom je rukovodio 12. 935,17 €. Ukupni bruto troškovi Zavodu po ovom osnovu su bili u iznosu od 2.929.934,09€. Takođe, 453 postupka za rad u komisijama i drugim radnim tijelima vezanih za projekte po Odlukama za projekte: „Njega starih lica u Crnoj Gori” ( 2008- 2010.) kao i „Mjere aktivne politike zapošljavanja” (2013.-2016.). Šteta koja je prouzrokovana Zavodu po ovom pravnom osnovu za prvi projekat je iznosila 187.025,95 € a za drugi  322.500,5 €. Takođe straješina organa ZZZCG je u periodu od 2016. – 2018.godine formirao komisije Odlukama za praćenje projekata za čiju realizaciju su dodijeljeni grantovi, a po istim nije postupala, čime je prouzrokovala štetu u ukupnom iznosu od dodatnih 222.935,86€. Postupci za naknadu štete za rad u komisijama i drugim radnim tijelima pokrenuti su krajem 2017. i početkom 2018., još uvijek nisu okončani i traju i danas. Ukupna šteta pričinjena Zavodu za zapošljavanje po navedenim predmetnim osnovama su 732.462,31 € – precizirao je Goran Golić dodajući da su “virtuozi zapošljavanja i razvoja malih i srednjih biznisa koji su iznjedrili brojne preduzetnike” zaboravili građanima da pomenu da  su zaposleni protiv Zavoda, za vrijeme njihovog rukovodstva, pokrenuli preko 3.350 radnih sporova čija ukupna vrijednost potraživanja prelazi iznos 6 miliona eura!

-Pravni osnov svih ovih sporova uglavnom je nepostupanje po Kolektivnom ugovoru koji je prestao da važi 01.08.2013 godine, zatim na osnovu Statuta Zavoda i pojedinačnih odluka koje su donijete od strane starješine organa u periodu od 2008. do 2016 godine. Kako sam već ranije saopštio, Zoran i Vukica Jelić su se i sami našli u svojstvu tužioca po osnovu: neisplaćene jubilarne nagrade,odluka o umanjenju najniže cijene rada , prevoza, neisplaćenog toplog obroka i regresa i u krajnjem povraćaja sredstava po osnovu obaveznog kolektivniog osiguranja zaposlenih. Na taj način bračni par Jelić je prihodovao 17.867,42 € (Zoran Jelić)  i  13.707,70 € (Vukica Jelić), što je u ukupnom iznosu 31.575,12€. Nesporna su velika nepočinstva i brojne zloupotrebe za vrijeme rukovodstsva bračnog para Jelića, čime je nanijeta nesaglediva štetu ovoj važnoj instituciji. Sve je javno i transparento i prije svega dokazivo –istakao je vršilac dužnosti direktora ZZZ Goran Folić.

-Bračni par Zoran i Vukica Jelić poentirali su za istoriju, a novi menadžmenta Zavoda učiniće sve da upravo oni budu predmet crnogorskog pravosuđa. Zbog sumnje i osnovanih dolaza da su godinama sprovodili politiku zapošljavanja, u korist Demokratske partije socijalista, sav material biće predat nadležnom tužilaštvu kao još jedan od brojnih predmeta o nepočinstivma porodice Jelić koja je privatizovala Zavod i nanijela mu višemilionsku štetu – zaključio je Folić.