Informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja

Informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja obuhvata aktivnosti kojima se licima koje traži zaposlenje, poslodavcima i svim drugim zainteresovanim licima pružaju informacije o:

  • prijavljenim slobodnim radnim mjestima
  • uslovima za zasnivanje radnog odnosa
  • mogućnostima za profesionalnu orjentaciju
  • uslovima, načinu i postupku sticanja nacionalne stručne kvalifikacije
  • posredovanju u zapošljavanju i
    drugim mjerama utvrđenim zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.