OGLASI

Medicinska/i sestra/tehničar
JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE
Bar
21/12/2020

OPIS POSLA

Datum oglasa
21/12/2020
Poslodavac
JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE
Adresa
VAKA ĐUROVIĆA B.B. PODGORICA
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Medicinska/i sestra/tehničar
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Bar
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
U tri smjene
Smještaj
Nije predviđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Provjera radnih sposobnosti
Nije predviđena
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
-Ljekarsko uvjerenje -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu -Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji ZZZCG -Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak -Kopija lične karte -Kopija vozačke dozvole "B" kategorije
Naziv zanimanja
Medicinski tehničar (IV SSS)
Broj prijave
200102001033
Broj izvršilaca
2
Vještine
Vozački ispit za "B" kategoriju
Zanimanja
Medicinska sestra
Medicinski tehničar (IV SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-226-081
Fax
020-226-082
Email
kontakt@zhmp.org

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.