OGLASI

DIREKTOR/ICA
J.Z.U. DOM ZDRAVLJA
Bijelo Polje
21/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
21/07/2021
Poslodavac
J.Z.U. DOM ZDRAVLJA
Adresa
Ul. Voja Lješnjaka
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
DIREKTOR/ICA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Bijelo Polje
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
8
Napomena
Posebni uslovi: - Visoko obrazovanje u obimu od 300 (CSPK) kredita, - VII 1 nivo kvalifikacija obrazovanja, - Fakultet iz oblasti medicine - 3 godine radnog iskustva. ili - Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita, - VII 1 nivo kvalifikacija obrazovanja, - Pravni ili Ekonomski fakultet - 3 godine radnog iskustva. Uz prijavu kandidati dostavljaju radnu biografiju (CV) i sledeće dokaze: 1. o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja (diploma) 2. o položenom stručnom ispitu 3. o radnom iskustvu 4. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Uz dokaze o ispunjenosti uslova koji se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji, kandidati su dužni dostaviti i Program rada i razvoja ustanove, za mandatni period. Plan rada i razvoja zdravstvene ustanove dostaviti u zatvorenoj koverti. Prijave sa dokazima se dostavlaju Ministarstvu rada u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom "za javni konkurs za izbor direktora JZU Dom zdravlja Bijelo Polje" dostavljaju se neposredno na arhivi Ministarstva zdravlja ili poštom na adresu Rimski trg 46 Podgorica. SVI KANDIDATI, OSIM POSEBNIH, MORAJU ISPUNJAVATI I OPŠTE USLOVE KOJI SU ISTAKNUTI U UOKVIRENOM DIJELU POD NAZNAKOM OPŠTI USLOVI
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
200282100234
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/432- 327
Fax
050/ 432- 149

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)