OGLASI

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U TIMU ID ZA ODRASLE
J.Z.U. DOM ZDRAVLJA
Bijelo Polje
28/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
28/07/2021
Poslodavac
J.Z.U. DOM ZDRAVLJA
Adresa
Ul. Voja Lješnjaka
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U TIMU ID ZA ODRASLE
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Bijelo Polje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Uslovi: Srednje stručno obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120 (CSPK), IV ili V nivo kvalifikacja obrazovanja, završena srednja ili viša Medicinska škola . Potrebna dokumentacija: - Prijava na slobodno radno mjesto - CV - Diploma o završenoj srednjoj ili višoj Medicinskoj školi u slučaju da je obrazovna isprava izdata van Crne Gore dostaviti nostrifikaciju diplome i rješenje o izjednačavanju kvalifikacija (ovjerena kopija) - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ovjerena kopija) - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad - Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu - Izvod iz matične knjige rođenih - Ovjerena kopija lične karte - Izvod iz ličnog kartona nezaposlenog lica (izdaje Zavod za zapošljavanje Crne Gore) U prijavi na slobodno radno mjesto koju kandidat priloži neophodno je navesti spisak dokumentacije koja se prilaže. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja u koverti na kojoj je potrebno napisati ime i prezime podnosioca prijave sa tačnom adresom i kontakt telefonom sa naznakom "prijava na oglas za radno mjesto medicinska sestra/tehničar" na sledeću adresu: JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, ul. Voja Lješnjaka bb, Bijelo Polje ili neposredno na arhivi Ustanove, kancelarija broj 315. Kontakt telefon za dodatne informacije: 050/432-327
Naziv zanimanja
Medicinska sestra
Broj prijave
200282100238
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Medicinska sestra

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/432- 327
Fax
050/ 432- 149

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)