OGLASI

PRIPRAVNIK/CA
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE PJ BIJELO POLJE
Bijelo Polje
28/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
28/07/2021
Poslodavac
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE PJ BIJELO POLJE
Adresa
TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA 13
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
PRIPRAVNIK/CA
Radno iskustvo
Bez radnog iskustva
Mjesto rada
Bijelo Polje
Dužina zaposlenja
Pripravnik
Rok trajanje
6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Odgovarajuća zdravstvena grupa. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak.
Naziv zanimanja
Elektrotehničar elektronike (IV SSS)
Broj prijave
200282100239
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Elektrotehničar elektronike (IV SSS)
Elektrotehničar za telekomunikacije (IV SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020/441-356

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)