OGLASI

PRIPREMAČ/ICA NAMIRNICA
DOO KAMENOVO BEACH PODGORICA
Budva
30/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
30/07/2021
Poslodavac
DOO KAMENOVO BEACH PODGORICA
Adresa
VASA RAIČKOVIĆA BR 43
Opština
BUDVA
Naziv radnog mjesta
PRIPREMAČ/ICA NAMIRNICA
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Budva
Dužina zaposlenja
Sezonski rad
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Radna mjesečna zarada
550
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Naziv zanimanja
Lica bez zanimanja i stručne spreme ( bez škole)
Broj prijave
200362100700
Broj izvršilaca
3
Vještine
Zanimanja
Pripremač namirnica
Lica bez zanimanja i stručne spreme ( bez škole)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
069/005-912

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)