OGLASI

NAMJEŠTENIK/CA - ČISTAČ/ICA
Opština Žabljak
Žabljak
30/04/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
30/04/2021
Poslodavac
Opština Žabljak
Adresa
Trg durmitorskih ratnika 1
Opština
ŽABLJAK
Naziv radnog mjesta
NAMJEŠTENIK/CA - ČISTAČ/ICA
Radno iskustvo
Bez radnog iskustva
Mjesto rada
Žabljak
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Radni odnos se zasniva do povratka radnice sa bolovanja. Priložiti dokumentaciju iz člana 34. Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Prijave na oglas se predaju na pisarnici opštine Žabljak - stara zgrada kancelarija br.10.
Naziv zanimanja
Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)
Broj prijave
200522100028
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
052/361-271
Email
sozabljak@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)