OGLASI

NASTAVNIK/CA MATEMATIKE
JU OŠ Vuk Knežević
Njegovudja
24/03/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
24/03/2023
Poslodavac
JU OŠ Vuk Knežević
Adresa
Njegovuđa 22
Opština
ŽABLJAK
Naziv radnog mjesta
NASTAVNIK/CA MATEMATIKE
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Njegovudja
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Radni odnos se zasniva na puni fond časova, 16 nastavnih časova, a najduže do 31.08.2023.godine. Probni rad tri mjeseca, radno mjesto Njegovuđa. Potrebno: - Kopija diplome o stručnoj spremi, VII stepen stručne spreme, PMF, - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, - Licenca za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama, - Kopija lične karte, - Ljekarsko uvjerenje, - Potvrda da se ne vodi krivični postupak. Ovjerena dokumenta dostaviti u roku 15 dana od dana raspisivanja konkursa na adresu JU OŠ "Vuk Knežević" Njegovuđa, Njegovuđa br. 22, 84224 Njegovuđa, ili lično u školu. Kontakt: administrativno-računovodstveni radnik škole 069398131, 067229136, tel 052366068/052366024, mail: skola@os-vknezevic.edu.me
Naziv zanimanja
Profesor matematike
Broj prijave
200522300024
Broj izvršilaca
1
Vještine
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Zanimanja
Profesor matematike

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
052/366-024
Email
skola@os-vknezevic.edu.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.