OGLASI

NASTAVNIK/CA HARMONIKE
JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE BERANE
Berane
14/05/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
14/05/2021
Poslodavac
JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE BERANE
Adresa
ul.Polimska br.19 BERANE
Opština
BERANE
Naziv radnog mjesta
NASTAVNIK/CA HARMONIKE
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Berane
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Radni mjesečni broj sati
20
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
1
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme a najduže do 30.06 2021.godine za 10 nastavnih časova sedmično. Svi kandidati osim posebnih moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod nazivom ,,opšti uslovi,,.
Naziv zanimanja
Profesor harmonike
Broj prijave
200792100120
Broj izvršilaca
1
Vještine
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Zanimanja
Profesor harmonike

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
051/233-794

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)