OGLASI

STRUČNI/A SARADNIK/CA
INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA
Kotor
28/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
28/07/2021
Poslodavac
INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA
Adresa
DOBROTA BB, KOTOR
Opština
KOTOR
Naziv radnog mjesta
STRUČNI/A SARADNIK/CA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Kotor
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
5 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
7
Napomena
K O N K U R S 1. Za izbor Stručni saradnik- 4 (četiri) izvršiocana Institutu za biologiju mora Kotor, Univerzitetu Crne Gore na određeno vrijeme do 31.12.2021. godine Uslovi: OpštiuslovazazasnivanjeradnogodnosautvrđenihZakonom o radu. Radnoiskustvo u struci u trajanjuod 12 mjesecinaistimilisličnimposlovima. Poželjno je da kandidatposjedujeznanjeengleskogjezikaidozvoluzaupravljanjemotornimvozilom. Prijavunakonkurssapisanimdokazima o ispunjavanjuuslovakonkursa, podnose se u roku od 3dana od danaobjavljivanjakonkursanaadresuInstitutzabiologijumora, Put I Bokeljske brigade br.68,Dobrota, 85330 Kotor.Neblagovremeneiprijavesanepotpunomdokumentacijomneće se razmatrati. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Naziv zanimanja
Poljoprivredni inženjer za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja (VI/1 SSS)
Broj prijave
200952100382
Broj izvršilaca
4
Vještine
Poznavanje engleskog jezika
Vozački ispit za "B" kategoriju
Zanimanja
Poljoprivredni inženjer za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja (VI/1 SSS)
Profesor ekologije i zaštite životne sredine

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
082/334-571

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)