OGLASI

DEFEKTOLOG/ŠKINJA
JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PERUTA IVANOVIĆ KOTOR
Kotor
15/09/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
15/09/2021
Poslodavac
JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PERUTA IVANOVIĆ KOTOR
Adresa
PUT PRVOBORACA 184,KOTOR
Opština
KOTOR
Naziv radnog mjesta
DEFEKTOLOG/ŠKINJA
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Kotor
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2022. godine. Uz prijavu priložiti: licencu za rad u prosvjeti; prijavu sa biografijom; diplomu ili ovjeren prepis diplome; potvrdu o crnogorskom državljanstvu; ljekarsko uvjerenje; uvjerenje o nekažnjavanju. Prijave se podnose u roku od 15 dana , za radno mjesto, od dana objavljivanja konkursa na adresu: JU Resursni centar za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović"-Kotor, Put prvoboraca 184, Škaljari, Kotor. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Naziv zanimanja
Defektolog
Broj prijave
200952100461
Broj izvršilaca
2
Vještine
Zanimanja
Defektolog

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/302-612;032/304-288
Fax
032/325-095

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)