OGLASI

IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA DRUŠTVA
PARKING SERVIS NIKŠIĆ DOO
Nikšić
19/02/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
19/02/2021
Poslodavac
PARKING SERVIS NIKŠIĆ DOO
Adresa
Njegoševa 18
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA DRUŠTVA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Nikšić
Radno iskustvo
36
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Prije podne
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Provjera radnih sposobnosti
Nije predviđena
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
8
Napomena
PARKING SERVIS NIKŠIĆ DOO Njegoševa 18, Nikšić Tel: 040 229 803 Na osnovu člana 17 Odluke o osnivanju „Parking servis Nikšić“ d.o.o. i člana 31 i 32 Statuta društva i Odluke Odbora direktora od 15.02.2021. god, raspisuje: K O N K U R S za izbor: IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA DRUŠTVA, 1 izvršilac. Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to: -da posjeduje visoko obrazovanje u obimu od 240 CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja); -da posjeduje radne, stručne i organizatorske sposobnosti; -da ima 3 (tri) godine radnog iskustva; -da dostavi uz prijavu Programa rada za mandatni period od 4 godine. Potrebna dokumentacija: -kratka biografija (CV); -uvjerenje o crnogorskom državljanstvu; -ovjerena fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte); -uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta; -diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja; -uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti; -uvjerenje o radnom iskustvu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti Odboru direktora „Parking servis Nikšić“ d.o.o., ul. Njegoševa br.18 (zgrada Opštine, II sprat, kancelarija br.5) ili preporučenom poštom, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201172100039
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/229-803
Email
e-mail: parkingservisnk@gmail.com

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)