OGLASI

Knjigovođa /ica glavne knjige
PARKING SERVIS NIKŠIĆ DOO
Nikšić
19/02/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
19/02/2021
Poslodavac
PARKING SERVIS NIKŠIĆ DOO
Adresa
Njegoševa 18
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
Knjigovođa /ica glavne knjige
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Nikšić
Radno iskustvo
9
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Prije podne
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Provjera radnih sposobnosti
Nije predviđena
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
USLOVI: -da posjeduje visoko obrazovanje u obimu od 240 CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja) – Ekonomski fakultet; -da posjeduje radne i stručne sposobnosti; -da ima 9 (devet) mjeseci radnog iskustva. Potrebna dokumentacija: -kratka biografija (CV); -uvjerenje o crnogorskom državljanstvu; -ovjerena fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte); -uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta; -diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja; -uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti; -uvjerenje o radnom iskustvu. Pored ovih navedenih uslova kandidati treba da ispunjavaju i opšte uslove u sladu sa zakonom. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u prostiijama „Parking servis Nikšić“ d.o.o., ul. Njegoševa br.18 (zgrada Opštine, II sprat, kancelarija br.5) ili preporučenom poštom, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201172100040
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/229-803
Email
e-mail: parkingservisnk@gmail.com

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)