OGLASI

NASTAVNIK/CA MATEMATIKE
JU OŠ OLGA GOLOVIĆ
Nikšić
24/02/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
24/02/2021
Poslodavac
JU OŠ OLGA GOLOVIĆ
Adresa
SKADARSKA 7
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
NASTAVNIK/CA MATEMATIKE
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Nikšić
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, sa radnim vremenom kraćim od punog (8 nastavnih časova sedmično), a najduže do 30.06.2021.godine. USLOVI: Fakultet za obrazovanje nastavnika odgovarajuće oblasti ( profila), VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK – a), u skladu sa posebnim propisom; -Položen Stručni ispit za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama; -Posjedovanje licence za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama; -Crnogorsko državljanstvo; -Zdravstvena sposobnost; -Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Predviđen je probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Napomena: Sve dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, stim da se kao dokaz za državljanstvo može donijeti uvjerenje o istom ili ovjerena kopija biometrijske lične karte, kao dokaz za zdravstvenu sposobnost za obavljaljanje poslova radnog mjesta uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju poštom na adresu JU OŠ ,, Olga Golović ,, - Nikšić, Skadarska br.7, sa naznakom za Konkurs ili u kancelariju sekretara škole radnim danima u terminu od 10 do 12 časova, i to u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa .
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201172100047
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/213-194
Fax
213-194

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)