OGLASI

pripravnik/ca
ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ DIREKCIJA DRUŠTVA
Nikšić
22/09/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/09/2021
Poslodavac
ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ DIREKCIJA DRUŠTVA
Adresa
VUKA KARADžIĆA 2
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
pripravnik/ca
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Nikšić
Dužina zaposlenja
Pripravnik
Rok trajanje
9 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
5
Napomena
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ Adresa: Vuka Karadžića br.2, Tel: 040/204-277 oglašava potrebu za prijem 2 pripravnika na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci Uslovi za prijem -Visoko obrazovanje – kvalifikacija obima 240 ili 180+60 (ECTS) kredita, Elektrotehnički fakultet-smjer energetika i automatika, (program u trajanju od 4 ili 3+1 godine), VII 1 nivo kvalifikacije; -Radno vrijeme – 8 časova i -Mjesto rada: Nikšić. Dokaz o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije. Prijavu slati na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul.Vuka Karadžića br.2 Nikšić - Direkcija za ljudske resurse. Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja.
Naziv zanimanja
Diplomirani inženjer elektrotehnike za energetiku (VII/1 SSS)
Broj prijave
201172100382
Broj izvršilaca
2
Vještine
Zanimanja
Diplomirani inženjer elektrotehnike za energetiku (VII/1 SSS)
Energetika i automatika – stepen specijaliste

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/204-277
Fax
212195

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.