OGLASI

VISOKA MEDICINSKA SESTRA
JZU Dom Zdravlja ,,Dr Branko Zogović,, Plav
PLAV
07/04/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
07/04/2021
Poslodavac
JZU Dom Zdravlja ,,Dr Branko Zogović,, Plav
Adresa
Glavice bb
Opština
PLAV
Naziv radnog mjesta
VISOKA MEDICINSKA SESTRA
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
PLAV
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Visoka medicinska sestra u službi Specifičnosti doma zdravlja - Hemodijaliza – 1 izvršioc, na određeno vrijeme. Uslovi: - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita, - VI nivo kvalifikacije obrazovanja, - Fakultet zdravstvenog usmjerenja, - Položen stručni ispit. Uz prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave original ili ovjerene kopije sledeće dokumentacije: - Uvjerenje o državljanstvu, - Fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nisu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte), - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, - Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, - Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, - Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Provjeru radnih sposobnosti vrši poslodavac.
Naziv zanimanja
Bachelor primjenjenih studija visoke medicinske škole
Broj prijave
201252100023
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Bachelor primjenjenih studija visoke medicinske škole

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
251-103
Fax
251-542
Email
sahomer@live.com

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.