OGLASI

Patronažna sestra tehničar/ica u jedinici za patronažu u JZU Dom zdravlja Pljevlja
JZU DOM ZDRAVLJA
Žabljak
06/01/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
06/01/2021
Poslodavac
JZU DOM ZDRAVLJA
Adresa
LOVĆENSKOG BATALJONA B.B.
Opština
ŽABLJAK
Naziv radnog mjesta
Patronažna sestra tehničar/ica u jedinici za patronažu u JZU Dom zdravlja Pljevlja
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Žabljak
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
U dvije smjene
Smještaj
Nije predviđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Provjera radnih sposobnosti
Nije predviđena
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme u Žabljaku. Vrši se ispravka oglasa objavljenog u dnevnoj štampi od 04.01.2020godine za radno mjesto Patronažna sestra tehničar/ica u jedinici za patronažu u JZU Dom zdravlja Pljevlja.Ispravka se odnosina na posebna znanja i veštine.Pored položenog stručnog ispita kandidati trbaju da posjeduju položen vozački ispit "B" kategorije.Ostali dio teksta ostaje isti.
Naziv zanimanja
Medicinska sestra
Broj prijave
201412000574
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Pedijatrijska sestra
Ginekološko - akušerska sestra
Medicinska sestra

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
052/311-942
Fax
052/311-193

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.