OGLASI

NASTAVNIK/CA MATEMATIKE
OSNOVNA ŠKOLA ,, VLADIMIR ROLOVIĆ ,, ŠULA PLJEVLJA
Šula
24/02/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
24/02/2021
Poslodavac
OSNOVNA ŠKOLA ,, VLADIMIR ROLOVIĆ ,, ŠULA PLJEVLJA
Adresa
ŠULA
Opština
PLJEVLJA
Naziv radnog mjesta
NASTAVNIK/CA MATEMATIKE
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Šula
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Radni mjesečni broj sati
16
Radna mjesečna zarada
45185
Raspored radnog vremena
Prije podne
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Obezbijedjen
Probni rad
3
Provjera radnih sposobnosti
Provjeru vrši poslodavac
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Radnik se prima na određeno vrijeme do 30.06.2021godine na 16 časova nedjeljne norme. Potrebno: -dokaz o državljanstvu -ljekarsko uvjerenje -uvjerenje da se nevodi krivični postupak -licenca za rad i položen stručni ispit
Naziv zanimanja
Nastavnik matematike
Broj prijave
201412100061
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
069/092-395

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)