OGLASI

Nastavnik/ca biologije
OSNOVNA ŠKOLA ,, VLADIMIR ROLOVIĆ ,, ŠULA PLJEVLJA
Šula
24/02/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
24/02/2021
Poslodavac
OSNOVNA ŠKOLA ,, VLADIMIR ROLOVIĆ ,, ŠULA PLJEVLJA
Adresa
ŠULA
Opština
PLJEVLJA
Naziv radnog mjesta
Nastavnik/ca biologije
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Šula
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Radni mjesečni broj sati
7
Radna mjesečna zarada
22271
Raspored radnog vremena
Prije podne
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Obezbijedjen
Probni rad
3
Provjera radnih sposobnosti
Provjeru vrši poslodavac
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Radnik se prima na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 30.06.2021godine na 7 časova nedjeljne norme. Potrebno: -dokaz o državljanstvu -ljekarsko uvjerenje -uvjerenje da se nevodi krivični postupak -licenca za rad i položen stručni ispit
Naziv zanimanja
Nastavnik biologije
Broj prijave
201412100063
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
069/092-395

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)