OGLASI

Saradnik/ca u usluzi dnevnog boravka za OSI preko 27 godina-njegovatelj/ica
JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM ,,PLJEVLJA,, Pljevlja
Pljevlja
01/03/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
01/03/2021
Poslodavac
JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM ,,PLJEVLJA,, Pljevlja
Adresa
VOJA ĐENISIJEVIĆA 14
Opština
PLJEVLJA
Naziv radnog mjesta
Saradnik/ca u usluzi dnevnog boravka za OSI preko 27 godina-njegovatelj/ica
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Pljevlja
Radno iskustvo
12
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Prije podne
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Provjera radnih sposobnosti
Provjeru vrši poslodavac
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
Zapošljavanje se vrši u okviru projekta koji finansira EU i Vlada Crne Gore - EU fondovi Potrebna dokumentacija: CV, kopija lične karte, ljekarsko uvjerenje, diploma o stepenu stručne spreme,poželjno iskustvo u radu sa djecom sa smetnjama. Vrši se ispravka oglasa objavljenog u Pobjedi od 26.02.2021. godine za radno mjesto saradnik/ca u usluzi dnevnog boravka za OSI preko 27 godina - njegovatelj/ica. Ispravka se odnosi na:naziv radnog mjesta koji je glasio saradnik/ca u usluzi dnevnog boravka za OSI preko 27 godina- njegovateljica sada treba da glasi saradnik/ca u usluzi dnevnog boravka za OSI preko 27 godina, broj izvršilaca umjesto 1 treba da stoji 3 izvršioca, ispravka se odnosi i na zanimanje SSS jer je greškom bilo objavljeno, a sada treba da stoje zanimanja medicinska sestra i SSS, takođe ispravka se odnosi i na potrebno radno iskustvo jer je stajalo 12 mjeseci a ispravka se odnosi na 6 mjeseci. Ostali dio teksta ostaje isti.
Naziv zanimanja
SSS-III
Broj prijave
201412100072
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
052/321-360

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.