OGLASI

Kalkulant/kinja
DOO ŽITOPRODUKT
Pljevlja
04/08/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
04/08/2021
Poslodavac
DOO ŽITOPRODUKT
Adresa
VELIMIRA JAKIĆA 27
Opština
PLJEVLJA
Naziv radnog mjesta
Kalkulant/kinja
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Pljevlja
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Vrši se ispravka oglasa objavljenog 30/07/2021godine u dnevnoj štampi.Ispravka se odnosina na zanimanje i glasi: Ekonomista,Ekonomski tehničar( IV SSS) a ne kako je greškom objavljeno Ekonomista.Ostali dio teksta ostaje isti .
Naziv zanimanja
Ekonomista
Broj prijave
201412100352
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Ekonomista

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
052/300-109
Fax
052/300-108

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)