OGLASI

komunalni inspektor/ka III za lokalne puteve i drumski saobraćaj
KOMUNALNA POLICIJA OPŠTINE ROŽAJE
Rožaje
28/12/2020

OPIS POSLA

Datum oglasa
28/12/2020
Poslodavac
KOMUNALNA POLICIJA OPŠTINE ROŽAJE
Adresa
ROŽAJE
Opština
ROŽAJE
Naziv radnog mjesta
komunalni inspektor/ka III za lokalne puteve i drumski saobraćaj
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Rožaje
Radno iskustvo
24
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
60 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Prije podne
Smještaj
Nije predviđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Probni rad
12
Provjera radnih sposobnosti
Provjeru vrši poslodavac
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Uz prijavu dostaviti:dokaz o stručnoj spremi(diploma)VII-1 kvalifikacije obrazovanja,saobraćajni fakultet,položen državni ispit za rad u državnim organima,poznavanje rada na računaru,ljekarsko uvjerenje,uvjerenje od suda da se ne vodi krivični postupak,dokaz o radnom iskustvu najmanje dvije godine radnog iskustva.
Naziv zanimanja
Diplomirani inženjer za drumski saobraćaj (VII/1 SSS)
Broj prijave
201502000344
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
244-124

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)