OGLASI

pripravnik/ca
CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica
13/01/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
13/01/2021
Poslodavac
CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Adresa
SVETOG PETRA CETINJSKOG 6
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
pripravnik/ca
Radno iskustvo
Bez radnog iskustva
Mjesto rada
Podgorica
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Pripravnik
Rok trajanje
9 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Rad u smjenama
Prije podne
Smještaj
Nije predviđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nadoknaduje se u potpunosti
Provjera radnih sposobnosti
Nije predviđena
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
9
Napomena
Centralna banka Crne Gore oglašava potrebu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6. Podgorica Tel. 020 403 216 Pripravnik/ca, 2 izvršioca, na određeno vrijeme od 9 mjeseci. Uslovi: Visoko obrazovanje, elektrotehnički fakultet (elektronika, telekomunikacije i računari), nivo: VII-1 (240 CSPK), znanje engleskog jezika: nivo 6, srednji viši (1) B2.1. Oglas traje 9 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Napomena: Prijavljivanje na Oglas se vrši predajom dokumenata na Arhivu Centralne banke Crne Gore, odnosno slanjem dokumenata putem pošte, na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, 81000 Podgorica, u roku trajanja oglasa. Od dokumentacije je potrebno, uz molbu, priložiti biografiju, identifikacioni dokument (ovjerena kopija lične karte ili pasoša), dokaz o završenom stepenu obrazovanja (original ili ovjerena kopija diplome) i sertifikat o znanju engleskog jezika (nije obavezno). Prije donošenja Odluke o izboru kandidata obaviće se provjera profesionalnih sposobnosti i engleskog jezika, kao i intervju sa komisijom Centralne banke Crne Gore.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201762100014
Broj izvršilaca
2
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-403-216
Fax
020-655-338

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)