OGLASI

šef/ica službe za internu reviziju
AERODROMI CRNE GORE AD
Podgorica
28/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
28/07/2021
Poslodavac
AERODROMI CRNE GORE AD
Adresa
AERODROMI PODGORICA P F 202
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
šef/ica službe za internu reviziju
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
60
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Prevoz
Obezbijedjen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
- da ima 5 (pet) godina radnog iskustva, od čega 2 (dvije) godine na poslovima revizije; - poznavanje rada na računaru (microsoft office, programi za računovodstvo); - sertifikat unutrašnjeg revizora u javnom sektoru; - poznavanje Engleskog jezika. ,,Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica, Poštanski fah 202, (020/444-222, 020/444-285) raspisuju oglas za radno mjesto na neodređeno vrijeme: Šef/ica Službe za internu reviziju – 1 izvršilac Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: - visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK; - da ima 5 (pet) godina radnog iskustva, od čega 2 (dvije) godine na poslovima revizije; - poznavanje rada na računaru (microsoft office, programi za računovodstvo); - sertifikat unutrašnjeg revizora u javnom sektoru; - poznavanje Engleskog jezika. Uz prijavu za slobodno radno mjesto, kandidat je dužan dostaviti: - prijavu za radno mjesto (prijava mora da sadrži podatke kandidata: ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu); - diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom; - radnu biografiju – CV; - kopiju lične karte; - dokaz da ima 5 (pet) godina radnog iskustva, od čega 2 (dvije) godine na poslovima revizije; - uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja oglasa; - uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja oglasa. Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu ili u ovjerenoj kopiji, u zatvorenoj koverti na adresu Aerodromi Crne Gore AD Podgorica, Poštanski fah 202, sa naznakom ,,Za oglas za radno mjesto Šef/ica Službe za internu reviziju“. Rok za podnošenje prijava je 3 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201762102128
Broj izvršilaca
1
Vještine
Engleski - srednji nivo
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-444-285/020-444-287
Fax
020-444-287

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)