OGLASI

ISPRAVKA: OVLAŠĆENO LICE ZA POSLOVE SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA
MFI CAPITAL INVEST DOO BERANE FILIJALA U PODGORICI
Podgorica
15/09/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
15/09/2021
Poslodavac
MFI CAPITAL INVEST DOO BERANE FILIJALA U PODGORICI
Adresa
BERANE 13 JULA B.B.
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
ovlašćeno lice za poslove sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
250
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
MFI Capital-Invest doo Berane, filijala u PodgoriciAdresa: ulica 13 Jula bbBroj tel.: 067-660-058Vrši ispravku oglasa objavljenog 13.09.2021. za radno mjesto Ovlašćeno lice za pranje novca i finansiranje terorizma.Ispravka se odnosi na naziv radnog mjesta i glasi : OVLAŠĆENO LICE ZA POSLOVE SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA,a ne kako je objavljeno.Ostali uslovi oglasa ostaju nepromijenjeni.
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
201762102490
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
067-660-058
Email
predragj@capitalinvest.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.