OGLASI

vatrogasac/kinja-spasilac/lja-vozač/ica
MONTEPUT DOO PODGORICA
Pelev Brijeg
23/02/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
23/02/2022
Poslodavac
MONTEPUT DOO PODGORICA
Adresa
AVDA MEĐEDOVIĆA 130
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
vatrogasac/kinja-spasilac/lja-vozač/ica
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Pelev Brijeg
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
3 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
450
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Prevoz
Obezbijedjen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
10
Napomena
Način prijave: Predajom na arhivu Društva, poštom (adresa: Avda Međedovića 130) ili mail-om:posao@monteput.me Uz prijavu poslati i cv.
Naziv zanimanja
SSS-III
Broj prijave
201762200580
Broj izvršilaca
18
Vještine
Zanimanja
SŠS-IV
SSS-III

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-224-493
Fax
020-224-419
Email
monteput@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.