OGLASI

saradnik/ca u nastavi
UNIVERZITET CRNE GORE ARHITEKTONSKI FAKULTET
Podgorica
02/09/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
02/09/2022
Poslodavac
UNIVERZITET CRNE GORE ARHITEKTONSKI FAKULTET
Adresa
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA B.B.
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
saradnik/ca u nastavi
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Podgorica
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
700
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
8
Napomena
-oblast:Arhitektonsko projektovanje -period angažovanja:na određeno vrijeme, od 1 do 5 godina u skladu sa čl. 75 Zakona o visokom obrazovanju. UNIVERZITET CRNE GORE ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI Adresa: Bul. Džordža Vašingtona bb. 81000 Podgorica raspisuje KONKURS Za izbor saradnika/ce u nastavi za oblast Arhitektonsko projektovanje, 5 izvršilaca, na određeno vrijeme,od 1 do 5 godina u skladu sa čl. 75 Zakona o visokom obrazovanju. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore - Visoko obrazovanje u obimu od 300+180 kredita ECTS-a, (VIII nivo kvalifikacije obrazovanja), Visoko obrazovanje u obimu od 300 kredita ECTS-a, (VII2 nivo kvalifikacije obrazovanja, ili Visoko obrazovanje u obimu od 240, 180+60, 300 odnosno 360 ECTS-a (VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Arhitektonski fakultet, bez obzira na radno iskustvo. Kandidat uz prijavu podnosi sljedeću dokumentaciju: - Curriculum Vitae –CV - Uvjerenje o državljanstvu - Fotokopiju biometrijske lične karte - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta - Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak - Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja -Potvrdu o studiranju za kandidata koji je student magistarskih ili doktorskih studija Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom u orginalu ili u ovjerenoj kopiji, dostaviti preko arhive, u roku od osam dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Arhitektonski fakultet u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica. Nepotpuno i neblagovremeno podnijeta prijava neće se razmatrati. Kontakt podaci poslodavca: Telefon: 020 269 262 Faks: 020 269 317 E-mail: arhitektura@ucg.ac.me
Naziv zanimanja
Arhitektura- stepen specijaliste
Broj prijave
201762203495
Broj izvršilaca
5
Vještine
Zanimanja
Doktor arhitekture (VIII SSS)
Magistar arhitekture (VII/2 SSS)
Arhitektura- stepen specijaliste

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-269-262
Fax
020-269-317
Email
arhitektura@ucg.ac.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.