OGLASI

SPECIJALISTA/KINJA EPIDEMIOLOG/ŠKINJA
DOM ZDRAVLJA HERCEG NOVI JZU
Herceg Novi
30/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
30/07/2021
Poslodavac
DOM ZDRAVLJA HERCEG NOVI JZU
Adresa
NIKOLE LJUBIBRATIĆA 1
Opština
HERCEG NOVI
Naziv radnog mjesta
SPECIJALISTA/KINJA EPIDEMIOLOG/ŠKINJA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Herceg Novi
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Naziv zanimanja
Specijalista epidemiologije
Broj prijave
201922101319
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Specijalista epidemiologije

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
031/343-155
Fax
031/343-111

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)