OGLASI

SARADNIK/CA NA POSLOVIMA NJEGE
MLADOST JU DJEČJI DOM
Herceg Novi
27/03/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
27/03/2023
Poslodavac
MLADOST JU DJEČJI DOM
Adresa
BIJELA BB
Opština
HERCEG NOVI
Naziv radnog mjesta
SARADNIK/CA NA POSLOVIMA NJEGE
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Herceg Novi
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
JU “DJEČIJI DOM MLADOST“ BIJELA Raspisuje oglas za radno mjesto SARADNIK/CA NA POSLOVIMA NJEGE, jedan izvršilac/teljka, na određeno vrijeme, do 12 mjeseci, probni rad u trajanju od 6 mjeseci. Uslovi: - Srednje stručno obrazovanje u obimu 240 CSPK-a, IV nivo kvalifikacija obrazovanja (fizioterapeutska škola), - Radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci. Uz prijavu kandidat je u obavezi da dostavi sljedeću dokumentaciju: - Diplomu/uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi; - Uvjerenje o državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte; - Uvjerenje o zdravstvenom stanju; Sva naprijed navedena dokumenta moraju se dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova i kratkom biografijom, dostavlja se u roku od 8 dana, od dana objavljivanja oglasa, na adresu: JU Dječiji dom "Mladost“, Jadranska magistrala br. 10, 85343 Bijela, sa naznakom“ po javnom oglasu“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Za sve informacije kontakt telefon: 031/671-042.
Naziv zanimanja
Fizioterapeutska sestra/tehničar
Broj prijave
201922300451
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Fizioterapeutska sestra/tehničar

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
031/671-032
Fax
031/671-443
Email
dom.bijela@gmail.com

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.