OGLASI

SARADNIK/ICA U NASTAVI
UNIVERZITET CRNE GORE MUZIČKA AKADEMIJA CETINJE
Cetinje
14/05/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
14/05/2021
Poslodavac
UNIVERZITET CRNE GORE MUZIČKA AKADEMIJA CETINJE
Adresa
NJEGOŠEVA BB
Opština
CETINJE
Naziv radnog mjesta
SARADNIK/ICA U NASTAVI
Radno iskustvo
Bez radnog iskustva
Mjesto rada
Cetinje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
8
Napomena
UNIVERZITET CRNE GORE – MUZIČKA AKADEMIJA CETINJE R A S P I S U J E JAVNI KONKURS Za izbor saradnika u nastavi za oblast angažovanja Izvođačke Umjetnosti: Orkestar sa poznavanjem orkestarske literature – 1 (jedan) izvršilac, radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme na period od 12 mjeseci. Uslovi: - Student postdiplomskih master studija - Visoko obrazovanje, završena Muzička Akademija u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII-1 nivo). - Najmanja prosječna ocjena u toku studija- B (8,50) - Uz prijavu na Konkurs podnose se potrebna dokumenta: - Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili kopija biometrijske lične karte. - Uvjerenje o stečenom visokom obrazovanju. - Potvrda o studiranju sa indeksom uspjeha Dokaze o ispunjenosti uslova dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije. Rok za prijavljivanje kandidata- 8 dana od dana oglasavanja prijave. Prijave sa potpunom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Muzička Akademija, Njegoševa br.3, 81250 Cetinje sa naznakom - Prijava na konkurs za izbor Saradnika u nastavi na Muzičkoj akademiji ili u sekretarijatu akademije. Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj: 041 232 104. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
202062100083
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
041-232-104
Fax
041-232-104

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)