OGLASI

ANIMATOR/KA
JU LOVĆEN BEČIĆI
Cetinje
09/06/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
09/06/2021
Poslodavac
JU LOVĆEN BEČIĆI
Adresa
BAJOVA 2
Opština
CETINJE
Naziv radnog mjesta
ANIMATOR/KA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Cetinje
Radno iskustvo
3
Dužina zaposlenja
Sezonski rad
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Dvokratno
Smještaj
Obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
MJESTO RADA: Ivanova Korita CV sa slikom poslati na e-mail: lovcen.becici@usdz.me
Naziv zanimanja
SSS-III
Broj prijave
202062100096
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
SŠS-IV
SSS-III

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
041-233-700
Fax
041-233-700

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)