OGLASI

Izvršni direktor
Park prirode Dragišnica i Komarnica doo
Šavnik
20/11/2020

OPIS POSLA

Datum oglasa
20/11/2020
Poslodavac
Park prirode Dragišnica i Komarnica doo
Adresa
Šavnik
Opština
ŠAVNIK
Naziv radnog mjesta
Izvršni direktor
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Šavnik
Radno iskustvo
36
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Rad u smjenama
Prije podne
Smještaj
Nije predviđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Provjera radnih sposobnosti
Nije predviđena
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
DOO PARK PRIRODE “DRAGIŠNICA I KOMARNICA” ŠAVNIK, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje: 1. IZVRŠNI DIREKTOR/ICA Parka prirode “Dragišnica i Komarnica” DOO Šavnik, na mandatni period od 4 (četiri) godine . Uslovi: - visoka stručna sprema (VII stepen stučne spreme, bez obzira na smjer) - 3 (tri) godine radnog iskustva. - položen stručni ispit za rad u organima državne uprave - podnešen Program razvoja Parka prirode “Dragišnica i Komarnica” doo Šavnik u naredne 4 (četiri ) godine. Uz prijavu kandidat/kinja je dužan/na da dostavi sledeću dokumentaciju: – Program razvoja Parka prirode “Dragišnica i Komarnica” Šavnik, – Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, – Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu, – Uvjerenje o državljanstvu , -Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte (kandidati/kinje koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nisu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte), – Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, – Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od šest mjeseci). Navedena dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijavu sa radnom biografijom i pratećom dokumentacijom dostaviti na adresu Parka prirode “Dragišnica i Komarnica” d.o.o. Šavnik, ul. Šavnička I, Prijava na konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Kontakt telefon: 069/606-158
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
202142000035
Broj izvršilaca
1
Vještine

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
069/606158