OGLASI

izvršni /a direktor/ica
DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA
Andrijevica
09/06/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
09/06/2021
Poslodavac
DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA
Adresa
UL B. DELETIĆA B.B.
Opština
ANDRIJEVICA
Naziv radnog mjesta
izvršni /a direktor/ica
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Andrijevica
Radno iskustvo
24
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Javni konkurs za izbor izvrsnog/e direktora/ice Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno" Andrijevica Za izvršnog /u direktora/icu društva može biti imenovano lice koje ispunjava Zakonom i Pravilnikom propisane ,sljedeće uslove: -Crnogorsko državljanstvo -navršenih 18 godina života -zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta -propisani nivo kvalifikacije obrazovanja-VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja -2 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja -da nije osuđivan/a za krivuično djelo koje ga čini nedostojnim za rad i protiv koga je/nije pokrenut kruivični postupak po službenoj dužnosti Potrebno je da kandidat/kinja za radno mjesto dostavi dokaze o ispunjenosti sljedećih uslova. -Uvjerenje o državljanstvu /fotokopiju biometrijske lične karte -uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti; -diplomu ili uvjerenje o završenoj stručnoj spremi; -uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu; -uvjerenje da nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad i protiv koga /je nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti -CV Prijavu sa kompletnom dokumentacijom propisanim konkursom u original ili ovjerenoj fotokopiji,kandidat je dužan da dostavi u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, neposredno ili putem pošte na adresu:Skupština opštine Andrijevica,ul Branka Deletića bb,84320 u zatvorenoj koverti sa naznakom:Za javni konkurs za izbor izvršnog/e direktora/ice Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno" Andrijevica. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Sve informacije u vezi sa Javnim konkursom mogu se dobiti na broj telefona;069/495/453
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
202222100041
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
230670
Fax
243002

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)