OGLASI

KOMUNALNI/A POLICAJAC/KA
OPŠTINA GUSINJE
Gusinje
05/05/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
05/05/2021
Poslodavac
OPŠTINA GUSINJE
Adresa
B.B.
Opština
GUSINJE
Naziv radnog mjesta
KOMUNALNI/A POLICAJAC/KA
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Gusinje
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Opština Gusinje vrši ispravku konkursa objavljenog dana 30.04.2021 u sredstvima javnog informisanja. Ispravka se odnosi u dijelu stručne spreme te umjesto srednje stručne spreme IV stepen treba da stoji III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja. takodje i ispravka se odnosi na godine radnog iskustva te umjesto 3 godine radnog iskustva treba da stoji 1 godina radnog iskustva.
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
202732100047
Broj izvršilaca
3
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
067610340

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)