OGLASI

ICT koordinator/ka
JU OŠ ĐERĐ KASTRIOTI SKENDERBEG ZATRIJEBAČ TUZI
Zatrijebaž
27/01/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
27/01/2023
Poslodavac
JU OŠ ĐERĐ KASTRIOTI SKENDERBEG ZATRIJEBAČ TUZI
Adresa
ZATRIJEBAČ TUZI
Opština
TUZI
Naziv radnog mjesta
ICT koordinator/ka
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Zatrijebaž
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Nedjeljni broj radnih sati
10
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
- Na određeno vrijeme do povratka zaposlenog sa funkcije, a najduže do 31.08.2023.godine - Crnogorsko državljanstvo - Aktivno znanje albanskog jezika i pisma - Jedna četvrtina norme JU OŠ ĐERĐ KASTRIOTI SKENDERBEG ZATRIJEBAČ TUZI Vrši ispravku konkursa objavljenog dana 25.01.2023. godine u dnevnoj štampi i na sajtu Zavoda registarski broj prijave 202812300026 za radno mjesto ICT koordinator/ka u dijelu Posebna znanja i vještine - tako da se dodaje da je neophodno posjedovanje sertifikata za ICT koordinatora. Ostali uslovi ostaju isti
Naziv zanimanja
Informatičar
Broj prijave
202812300026
Broj izvršilaca
1
Vještine
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Zanimanja
Informatičar

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
069-449-748

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.