OGLASI

šef/ica službe fizičke zaštite u np skadarsko jezero
JP ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE PODGORICA
Vranjina
22/09/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/09/2021
Poslodavac
JP ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE PODGORICA
Adresa
TRG BEĆIRBEGA OSMANAGIĆA 16
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
šef/ica službe fizičke zaštite u np skadarsko jezero
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Vranjina
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Prevoz
Obezbijedjen
Probni rad
6
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
JAVNO PREDUZEĆE ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE Oglašava potrebu za Šefom službe fizičke zaštite u NP "Skadarsko jezero", na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, sa probnim radom od 3 mjeseca. Pored opštih uslova kandidati su u obavezi dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova za oglašeno radno mjesto, i to: - VI nivo kvalifikacija srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja (240 CSPK), ili - VI nivo kvalifikacija visokog obrazovanja (najmanje 180 CSPK), - Poznavanje jednog stranog jezika, - Da ispunjava uslove iz Zakona o zaštit lica i imovine, - 1 godina radnog iskustva Radno iskustvo se dokazuje potvrdom od pređašnjeg poslodavca, koje odgovara traženoj stručnoj spremi. Prijavu i CV sa kompletnom dokumentacijom u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostaviti na arhivu Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore - Trg Vojvode Bećir - bega Osmanagića br. 16 - Podgorica.
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
202892100062
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
SŠS-IV
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-601-015

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.