Kliničkom centru uručena pokretna stomatološka stolica

10/02/2016