Krgović: Decentralizacijom politike zapošljavanja do efikasnijih mjera

28/11/2019

Dnevne novine, 28.11.2019. godine

Decentralizacija politike zapošljavanja, odnosno jačanje kapaciteta na lokalnom nivou za analiziranje potreba tržišta rada, doprinijela bi boljoj efikasnosti mjera i programa aktivne politike zapošljavanja. To je ocijenila pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) u Sektoru isplate iz oblasti zapošljavanja Svetlana Krgović na okruglom stolu, koji je organizovala Asocijacija za demokratski prosperitet ZID. Skup je organizovan u cilju uspostavljanja otvorenog i konstruktivnog dijaloga na temu aktivnih mjera zapošljavanja i njihove povezanosti sa podrškom akterima ekonomije okrenute zajednici.

Krgović je, tom prilikom, istakla da Zavod kontinuiranim praćenjem i prepoznavanjem društvenih i privrednih kretanja značajno doprinosi unapređenju efikasnosti tržišta rada u zadovoljavanju aktuelnih i očekivanih potreba za kadrom.

■ ZA BOLJE REZULTATE

“Kroz realizaciju različitih programa aktivne politike zapošljavanja nastojimo da u što većoj mjeri uskladimo odnos ponude i tražnje na tržištu rada i povećamo zapošljavanje, posebno lica koja su u najnepovoljnojoj situaciji na tržištu rada. Pri kreiranju i realizaciji programa aktivne politike zapošljavanja uvijek vodimo računa o potrebama nezaposlenih lica, poslodavaca pojedinačno i lokalnih zajednica. Smatram da bi decentralizacija mjera aktivne politike zapošljavanja dovela do još boljih rezultata, odnosno efekata naših programa”, naglasila je Krgović i dodala da je upravo iz tog razloga Ministarstvo rada i socijalnog staranja i odlučilo da podstakne intervencije na tržištu rada koje bi omogućile dobijanje kvalitetnih inputa sa lokalnog nivoa.

“Jedna od tih intervencija je upravo i projekat “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori” Projekat se finansira iz pretpristupnih sredstava koja su obezbijeđena kroz Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Namjera nam je da ovim projektom podržimo izradu lokalnih strategija i akcionih planova za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa. Time ćemo direktno adresirati lokalne potrebe i izazove, analizirati situaciju i kretanja na tržištu rada, uzimajući u obzir relevantne partnere. Neophodno je sagledati specifičnosti svake lokalne samouprave i realizovati aktivnosti u njima shodno iskazanim realnim potrebama, jer oni programi aktivni politike zapošljavanja koji daju rezultate u jednoj opštini, ne znači da su primjenljivi u drugoj”, kazala je Krgović.

■ MJERE

Zavod za zapošljavanje sprovodi mjere aktivne politike zapošljavanja polazeći od stanja i prisutnih trendova na tržištu rada, uz uvažavanje utvrđenih potreba nezaposlenih lica, zahtjeva poslodavaca, programa i mjera Vlade u oblasti zapošljavanja i zaposlenosti, raspoloživih sredstava za ove namjene i drugih relevantnih izvora za utvrđivanje obima i strukture sprovođenja mjera.

“U tekućoj godini realizovali smo programe za 2.167 nezaposlenih lica, prioritetno namijenjene ženama, mladima i dugoročno nezaposlenim licima. Programe obrazovanja i osposobljavanja koje Zavod realizuje u saradnji sa licenciranim organizatorima obrazovanja odraslih tokom ove godine pohađa 888 nezaposlenih lica koja su imala suficitarno zanimanje ili su im nedostajala neka dodatna znanja i vještine. Oni će steći novu stručnu kvalifikaciju ili novu ključnu vještinu koja je tražena na tržištu rada i na taj način će povećati zapošljivost, odnosno konkurentnost na tržištu rada. Pored ovih programa Zavod za zapošljavanje, u saradnji sa poslodavcima koji žele da obezbijede nedostajuće radnike, realizuje programe za lica kojima je osnovna prepreka u zapošljavanju nedostatak praktičnih, upotrebljivih znanja i vještina. Oko 700 nezaposlenih lica se tokom ove godine, uz finansijsku podršku Zavoda, zaposlilo kod poslodavaca kod kojih uz rad, u realnom radnom okruženju, uz mentore stiču praktična znanja, vještine i kompetencije koje je neophodno da posjeduju za samostalno obavljanje poslova”, precizirala je Krgović.

Za posebno osjetljive grupe nezaposlenih lica, kao što su lica sa invaliditetom, osobe starije od 50 godina, dugoročno nezaposlena, lica koja koriste socijalna davanja, kao i druga lica, sprovode se programi javnog rada kroz koje se ova lica zapošljavaju na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa, a sve u cilju očuvanja i unapređenja njihovih radnih potencijala i obavljanja društveno korisnih poslova. Krgović je kazala i da je u toku realizacija programa javnog rada za 629 lica, prije svega u oblasti socijalne zaštite i drugim oblastima od javnog interesa.

■ BESPOVRATNA SREDSTVA ZA NEZAPOSLENE

Krgović je posebno istakla Program grantova za samozapošljavanje koji će direktno uticati na otvaranje novih radnih mjesta i omogućiti zapošljavanje 400 novih lica odnosno otvaranje 400 novih preduzeća. ZZZ je polovinom oktobra objavio Javni poziv, vidjećemo koliko će osoba aplicirati. Interesovanje za ovaj vid podrške je bilo veliko. Naše osobe sa biroa su malo uplašene od procedura, ali slijede još dva javna poziva. Informaciju o broju lica koja će biti podržana putem grantova za samozapošljavanje imaćemo tek u februaru, nakon završetka procesa ocjene podnešenih prijedloga. I ta informacija, kao i sve ostale, biće dostupna na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore”, navela je Krgović.

Na okruglom stolu ZID-a govorila je i direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Edina Dešić, brojni drugi predstavnici relevantnih državnih institucija, kao i zainteresovanih strana iz privatnog i civilnog sektora.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.