Mustafić: Angažovano gotovo 11.600 sezonaca

19/12/2019

Pobjeda, 19.12.2019. godine

PODGORICA – Prioriteti Zavoda za zapošljavanje u narednoj godini biće podrška samozapošljavanju, preduzetništvu i otvaranju novih radnih mjesta, u manje razvijenim sredinama, a u fokusu će biti i osposobljavanje nezaposlenih za deficitarna zanimanja, socijalna inkluzija ranjivih grupa, kao i zapošljavanje osoba sa invaliditetom najavio direktor je Zavoda Suljo Mustafić. Istakao je daje budžet Zavoda povećan i da će planiranih 11,5 miliona eura usmjeriti na programe koji doprinose boljoj zapošljivosti osoba sa evidencije nezaposlenih.

PROGRAMI

-Osobe koje teže dolaze do posla imaće prioritet pri uključivanju u programe. Za zapošljavanje osoba sa invaliditetom opredijeljeno je 8,3 miliona eura, a za realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja tri miliona rekao je on na godišnjoj konfereneciji za novinare.

Prema Mustafićevim riječima, tim sredstvima u programe će biti uključeno više od 2.000 nezaposlenih.

-Planiramo da sa 200.000 eura podržimo biznis ideje koje u sebi sadrže novo zapošljavanje naglasio je Mustafić. Istakao je da je ove godine premašen plan angažovano je gotovo 11.600 sezonskih radnika.

-To je najbolji rezultat postignut u prethodnih nekoliko godina budući da je ranije, u sezoni, zapošljavano oko 9.000 radnika. Kroz kampanju, na sajmovima zapošljavanja širom države poslodavcima je omogućen neposredan kontakt sa nezaposlenima. Upravo tu je dogovaran radni angažman za turističku sezonu podsjetio je Mustafić.

Ocijenio je i da se mijenja svijest radnika kada su posrijedi sezonski poslovi.

-Povratnici sa sezonskog rada svjedoče da poslodavci popravljaju uslove rada i ukazuju povjerenje domaćim radnicima. Da bi se dostigli evropski trendovi i ciljevi uslovi poslodavaca, svakako, moraju biti još bolji. Saradnja sa poslodavcima, iako popravljena posljednjih godina, može biti ojačana. Tržište rada se mijenja i iziskuje drugačiji pristup. Zavod kao moderan servis u sferi pružanja usluga koristi sve mehanizme za veće aktiviranje domaće radne snage naglasio je on.

UGOVORI

On je ponovo apelovao na poslodavce da pokušaju da zadrže najbolje i najkvalitetnije radnike sa većim platama, boljim uslovima rada i beneficijama.

-Posebno imajući u vidu da je i dalje značajan broj onih koji ostvaruju prihode u zoni sive ekonomije, radeći na crno, a koje zvanična evidencija registruje kao nezaposlena lica. U koordinaciji sa drugim državnim institucijama, zaduženim za ovu oblast, nastojaćemo da smanjimo “rad na crno” istakao je Mustafić. Ukazao je i na činjenicu da je sve više poslodavaca voljnih da zaposle osobe sa invaliditetom.

-Kod 820 poslodavaca angažovano je 1.407osoba sa invaliditetom, od kojih više od pola ima ugovor na neodređeno. Uspijevamo u namjeri da smanjimo predrasude da ove osobe nijesu za radni angažman kazao je on. Zavod je, podsjetio je, finansirajući kredite vrijedne 315.000 eura ove godine otvorio 63 nova radna mjesta. Kao posebo značajan istakao je Program grantova za samozapošljavanje.

-Prvi direktni grant iz EU, vrijedan 3,5 miliona eura, biće podijeljen kroz jednogodišnji ciklus. Prethodna dva mjeseca projektni tim je promovisao duh preduzetničke kulture. Stimulišući nezaposlene širom države da razmišljaju na preduzetnički način pokušali su da ih ohrabre da prepoznaju mogućnost za svoje radno angažovanje rekao je Mustafić. Interesovanje je u prvom Pozivu iskazalo oko 600 nezaposlenih.

-Od tog broja 225 je pohađalo informaciono-motivacione radionice u trajanju od tri dana. Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava predalo je 135 osoba saopštila je pomoćnica direktora ZZZ u Sektrou za isplatu iz oblasti zapošljavanja Svetlana Krgović i dodala da je najviše zahtjeva, 47 odsto, bilo iz sjevernog regiona, nešto manje iz centralnog i 12 odsto iz južnog regiona. Posmatrano sa aspekta djelatnosti, najviše zahtjeva je bilo iz oblasti zanatstva i ličnih usluga, zatim slijedi trgovina, poljoprivreda, ugostiteljstvo.

Sljedeći poziv će biti objavljen početkom aprila 2020. godine.

Originalni članak možete preuzeti ovdje i ovdje.