Na biro rada se vratilo 4.000 majki

07/09/2017
4000majki

Dnevne novine, 07.09.2017. godine

Na evidenciju Zavoda za zapošljavanje vratilo se nešto više od 4.000 žena koje su koristile novčanu nadoknadu po osnovu rođenja troje i više djece. Kada će se preostalih 10.000 majki prijaviti biroima rada zavisi od njihovih interesovanja i dinamike zavodovih savjetodavaca u obavljanju administrativnih poslova. Rok za prijavu nij e oročen. Mogu se uključiti u evidenciju kad god to žele. U Zavodu, po tom osnovu, očekuju dalji porast broja nezaposlenih i veće učešće žena.

■  TEHNOLOGIJA

Krajem jula 2015. godine, kada je donešen zakon o majkama, na evidenciji Zavoda nalazilo se 31.300 nezaposlenih, a žene su učestvovale sa 47,6 odsto. Prema posljednjim podacima Zavoda, od 5. septembra, na evidenciji se nalazi 48.984 nezaposlenih, od čega su 27.889 žene ili 56,93 odsto.

Savjetodavci po biroima rada, u datom roku od 15 dana, kontaktirali su 603 majke koje mogu da nastave korišćenje prava na nadoknadu po osnovu nezaposlenosti, koje je obustavljeno pravom na doživotnu nadoknadu.

“Poštujemo tehnologiju rada, i sa majkama postupamo kao i sa svim nezaposlenim. Sada intenzivnije obavljamo grupne razgovore, na kojima su prisutne žene. Cilj je da ih informišemo o pravima i obavezama i da ih motivišemo za aktivno traženje posla. Nakon toga, sve žene imaju individualni razgovor sa savjetodavcima, u kojem se prepoznaju individualne mogućnosti i želje i u dogovoru s njima pravi se individualni plan zapošljavanja, objašnjavaju iz Zavoda za zapošljavanje.

■  AKTIVACIJA

Riječ je o oko 14.000 žena koje su najmanje 15 godina provele na evidenciji nezaposlenih, što znači da tada nijesu bile aktivni tražioci posla. Teško je očekivati da to budu sada, s obzirom da su starije, nezadovoljne i razočarane ukidanjem nadoknada i to iskazuju u kontaktima sa savjetodavcima.

Ukoliko iz državnog budžeta dobiju očekivana, dodatna sredstva, iz Zavoda najavljuju realizaciju posebnog programa namijenjenog majkama koje se ponovo vraćaju na biro rada.

“Kroz psiho-socijalni program, koji bi trajao 30 dana, sa ženama bi stručnjaci sa strane radili na motivaciji, jačanju samopouzdanja, samopoštovanja, učili bi ih pisanju CV-ija i tome kako se posao traži. Nakon toga, izvođači programa bi u periodu od šest mjeseci pratili žene i posredovali im u zapošljavanju Obezbijedili bi i subvencije za poslodavce koji zaposle te žene, navode iz Zavoda.

I Svjetska banka zainteresovana za majke

I Svjetska banka iskazuje veliko interesovanje za ovu problematiku. Inače, rade na pripremi podrške budžetu, odnosno njegovoj fiskalnoj i ekonomskoj stabilnosti, te reformi socijalnih davanja, sa posebnim naglaskom na nadoknade za majke. Namjera misije Svjetske banke je da se upoznaju sa razvojem događaja nakon primjene Zakona o izvršavanju Odluke Ustavnog suda o ukidanju doživotnih naknada majkama sa troje i više djece. Tim povodom delegacija Svjetske banke, koju je predvodila gospođa Trang Nguyen, boravila je u radnoj posjeti Zavodu za zapošljavanje.

Članak možete preuzeti ovdje.