Nezakonito korišćen stan

01/06/2021

Dan, 1. jun 2021. godine

Predsjednica Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) Hadži Vesna Vujošević podnijela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu i privatnu tužbu Osnovnom sudu u Podgorici protiv Danila Vojinovića, bivšeg pomoćnika direktora, a sa dašnjeg savjetnika u Zavodu. Kako je saopštila, prijavu i tužbu je podnijela zbog osnovane sumnje da je Vojinović prekoračio ovlašćenja i nesavjesno se odnosio prema imovini Zavoda tako što se nezakonito uselio, renovirao i koristio stan u vlasništvu ZZZ.

Posebno ističem da je Vojinoviću još 2017. godine izrečena disciplinska mjera zbog teže povrede službene dužnosti iz razloga što je zloupotrijebio položaj, prekoračio ovlašćenja i nesavjesno se odnosio prema imovini Zavoda. Uzimajući sve u obzir, izrečena disciplinska mjera nije postigla svrhu jer se Vojinović do 19. maja ove godine nalazio u predmetnom stanu iako mu je 14. maja od strane službenica koje su činile Komisiju za obilazak nepokretnosti, predočeno da do navedenog datuma isti oslobodi od lica i stvari saopštila je Hadži Vesna Vujošević.

Ona uvjerava da je očigledno da je, kako je navela, za vrijeme prethodne vlasti i uprave Zavoda još kada je na njegovom čelu bio bračni par Jelić, Vojinović navodno protivpravno uživao niz pogodnosti na račun građana i države Crne Gore.

Pogubna politika DPS-a i njihovih koalicionih partnera koja ih je postavljala i održavala na pozicijama moći imala je primat u odnosu na zakone Crne Gore i služila je za sticanje privilegija i zadovoljavanje ličnih potreba odabranih pojedinaca. U ovom konkretnom slučaju Vojinović je nastavio da protivpravno uživa pogodnosti stana u vlasništvu Zavoda i države i za vrijeme trajanja mandata Sulja Mustafića istakla je Vujošević.

Redakcija “Dana” juče je povodom krivične prijave i tužbe pokušala da dobije komentar i od Vojinovića. Nakon što mu je novinar “Dana” predočio zašto ga zove, on je kazao da je već izjavu dostavio drugom mediju.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.