Nova M, Sve manje mladih se opredjeljuje za zanate iako su tražena radna snaga

10/10/2021